COACHING

Ik ben opgeleid door de school voor coaching voor 1-op1 coaching en aan de TA-academie voor coaching en counseling. Ik gebruik graag de Birkman methode (gebaseerd op de persoonlijkheidsleer) om bestuurders, medewerkers en teams zelfinzicht te geven waardoor zij niet alleen zichzelf maar ook anderen beter begrijpen. Het kan een start/onderdeel vormen van een individueel coachingstraject of een teambegeleiding. Ik gebruik ook inzichten uit de Trans Actionele analyse om grip te krijgen op de coachvraag en hoe deze samenhangt met de persoon en diens reacties op de omgeving.

 

Inzicht in je gebruiksaanwijzing

Hoe effectief je bent in je werk of in een team hangt voor een groot deel samen met het kennen en goed kunnen omgaan met je eigen gebruiksaanwijzing in relatie tot anderen en de omgeving. Goed weten wat jouw natuurlijke manier van werken en reageren is en in welke situaties en rollen je ineffectief gedrag vertoont helpt daarbij. Je kan daardoor gerichter werken aan het verbreden van je gedragsrepertoire en het creëren van een omgeving die jou al mens goed doet.

WAT IS EEN BIRKMAN-ASSESMENT?

De Birkmanmethode bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die gekoppeld is aan een internationale database met miljoenen gegevens. De uitkomsten zijn voor 90% gevalideerd en bieden een goede basis om gezamenlijk te interpreteren en door te vertalen naar vraagstukken waar jij of je team mee worstelt.

Ik heb voor deze methode gekozen omdat deze zeer goed wetenschappelijk onderbouwd is en op veel verschillende dimensies inzicht geeft. Ik merk bij mezelf maar ook bij anderen dat Birkman assessments erg veel ‘vallende kwartjes’ bieden. Het biedt een goede start voor een coachings- of loopbaantraject.

Ik ben grondig getraind in het gebruik van deze methode en school me jaarlijks bij om de nieuwe mogelijkheden en inzichten te kunnen toepassen.

Voordelen van de Birkman methode:

 • Birkman rapportages kunnen met elkaar verbonden worden zodat je ziet hoe individuen effectief kunnen samenwerken of elkaar in de weg kunnen zitten.
 • De methode verschaft relationele én beroepsmatige informatie;
 • De informatie die de gebruiker krijgt is duidelijk, kwantificeerbaar en objectief;
 • Er wordt een vijf dimensionaal beeld van de gebruiker geschetst op het gebied van
  zijn/haar interesses, gebruikelijk gedrag, behoeften aan omgeving, stressgedrag en
  beroepsmatige karakteristieken;
 • De methode onderscheidt het gedrag dat je vertoont en de behoeften die je hebt;
 • De Birkman laat zien hoe je scoort ten opzichte van anderen en relateert dat ook aan
  beroepen, functies en omgevingen (dit wordt continu geactualiseerd);
 • Er kunnen ruim 40 rapporten worden opgemaakt waarin de gebruiker individueel in een team of binnen een organisatie beschouwd kan worden.

Annemiek heeft haar verbindend en analytisch vermogen ingezet tijdens haar interim-directeurschap bij Simavi en dat bleek een gouden greep. De combinatie adviseur / consultant (verandermanagement) en eindverantwoordelijke was haar op het lijf geschreven en kwam voor ons als geroepen. Haar luisterend oor, vermogen snel tot de kern van de zaak door te dringen, processen te doorgronden en versnellen hebben Simavi en mij persoonlijk veel gebracht en geleerd. Dank daarvoor!

Pauline Eenhoorn

Teamleider, Simavi