PROCESBEGELEIDING

Begeleiden van het goede gesprek

Bijvoorbeeld tussen burgers en overheid. Bijvoorbeeld over de inrichting van het stationsplein in Den Haag of over de toekomst in Hilversum.
Maar het kan ook gaan over samenwerking tussen twee directieleden in een nonprofit organisatie of tussen twee organisaties die moeite hebben elkaar te vertrouwen.

Ik ben opgeleid in het hanteren van verschillende methodieken en vaardigheden (deep democracy, large scale interventions) en maak veel gebruik van inzichten uit de neuropsychologie over communicatie en leren. Een goed gesprek vraagt een zorgvuldige voorbereiding en analyse: wat is nodig op dit moment, met wie, in welke omgeving, met welke methodieken, in welke toon of sfeer? En vooral: hoe prikkelen we mensen om echt in gesprek te gaan en –afhankelijk van het doel- tot creativiteit en eerlijkheid?

Bijvoorbeeld bij verander/ontwikkeltrajecten. Ik werk daarin op drie niveaus: ontwerp van het traject, ontwikkeling van werkvormen en programma’s, hier en nu aan de slag met groepen en individuen. Ik begeleid ook graag bijeenkomsten met grote groepen, bv in het kader van stedelijke opgaven.

Annemiek heeft de nieuw gekozen Gemeenteraad op kundige wijze begeleid in het discussiëren over Integriteitsdilemma’s en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Ook heeft ze ons college diverse keren begeleid. Tijdens deze processen weet Annemiek vanwege haar kennis en ervaring met het lokaal bestuur ons goed te helpen om ons inhoudelijke doel te behalen. Tegelijkertijd weet Annemiek ook wanneer een ‘goed gesprek’ nodig is, en kan dankzij haar communicatieve vaardigheden en scherpte een college daarbij zeer behulpzaam zijn.

Miranda de Vries

Burgermeester, Geldermalsen

Wij hebben in een product/innovatie-ontwikkelingstraject met Annemiek met plezier samengewerkt. Niet alleen als prettig en professionele persoonlijkheid, maar vooral ook omdat zij het leren van het ‘interne’ team voorop stelt. Snel inzicht in organisatiecultuur en groepsdynamieken, in combinatie met haar positieve, pragmatische insteek bij de aanpak, hebben tot een goed resultaat geleid. En veel plezier/zin in het team, niet onbelangrijk.

Erlijn Sie

Manager, Rutgers WPF