Ik ben op mijn best als ik:

  • Met u samen kan doorgronden wat de hedendaagse dynamiek betekent voor uw rol als bestuurder of ambtenaar en wat dat persoonlijk van u vraagt.
  • Met u en uw collega’s kan werken aan innovatie, nieuwe vormen van samenwerking, leren en ontdekken van het onbekende.
  • Samenwerkingsprocessen kan ondersteunen, met name daar waar meer energie, vertrouwen en inspiratie nodig is.
  • Games en spellen kan ontwikkelen die helpen bij deze zoektocht.

Annemiek Meinen organiseert vrijplaatsen voor denken en experimenteren met bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

Actuele opdrachten

Leerplaats voor beginnende burgemeesters

Een achtdaags leiderschapstraject, ‘het initiatief’, voor beginnende  burgemeesters, in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters. Doel van Het Initiatief is dat burgemeesters in de eerste hectische periode een plek vinden waar ze hun vragen en dilemma’s kunnen voorleggen, kunnen reflecteren op hun handelen, met ‘lotgenoten’ de belangrijkste uitdagingen van het burgemeestersambt kunnen verkennen en kunnen leren van elkaars ervaringen. Nagenoeg alle beginnende burgemeesters doen hier aan mee. Twee a drie keer per jaar start  een nieuwe groep.

Leergang bestuursadvisering

Samen met bestuursadviseurs in de gemeente Den Bosch heb ik een tweedaagse leergang bestuursadvisering ontwikkeld. De eerste dag verdiepen we ons in de wereld van de bestuurder en de tweede dag in die van de ambtelijk adviseur. Zelfs mensen die al 22 jaar bij de gemeente werkten zeiden: ‘ik heb me nooit gerealiseerd dat het zo werkt voor bestuurders..”.

Leerplaats procesmanagement

Een  ontwikkel- en leertraject van de Provincie Utrecht, samen met de deelnemers vormgegeven, waarin wordt geëxperimenteerd, gedeeld, gereflecteerd en geleerd. Kern hierin is hoe de provincie samen met gemeenten, organisaties en belanghebbenden constructief en geinspireerd kan werken aan gedeelde opgaven.

Onderzoek (2018) naar de Nederlandse burgemeester

Wat onderscheidt de burgemeester van een andere Nederlander? Waarom gedijt de een beter dan de ander in het ambt? Samen met BMC en Birkman.nl analyseerden we 121 Birkmanprofielen (persoonlijkheidprofielen) van burgemeesters. Het onderzoek biedt interessante inzichten op verdere professionalisering. Download hier: wie is de nederlandse burgemeester publieksversie

Werksessies gemeenteraden: nieuw aanbod

Ontwikkeld in samenwerking met De Beuk Organisatieadvies
FLYER

Leren en ontwikkelen
Ontwikkelen van leertrajecten, vaak als hulpmiddel in het zoeken naar andere of nieuwe rollen. Ik maak graag games (in allerlei vormen) en gebruik inzichten uit de neurospychologie om leren en ontwikkelen te bevorderen

MEER INFO

w
Procesbegeleiding

Begeleiden van het goede gesprek. Bijvoorbeeld tussen burgers en overheid, over de inrichting van het stationsplein in Den Haag of over de toekomst in Hilversum. Maar het kan ook gaan over samenwerking tussen twee directieleden in een nonprofit organisatie of tussen twee organisaties die moeite hebben elkaar te vertrouwen.

MEER INFO

Coaching
Begeleiding en coaching van bestuurders en teams. Ik werk o.a. met de Birkman methode en beeldcoaching voor het vergroten van zelfinzicht. Het kan een start/onderdeel vormen van een individueel coachingstraject of een teambegeleiding.

MEER INFO