Ik ben op mijn best als ik:

  • Met u samen kan doorgronden wat de hedendaagse dynamiek betekent voor uw rol als bestuurder of ambtenaar en wat dat persoonlijk van u vraagt.
  • Met u en uw collega’s kan werken aan innovatie, nieuwe vormen van samenwerking, leren en ontdekken van het onbekende.
  • Samenwerkingsprocessen kan ondersteunen, met name daar waar meer energie, vertrouwen en inspiratie nodig is.
  • Games en spellen kan ontwikkelen die helpen bij deze zoektocht.

Annemiek Meinen organiseert vrijplaatsen voor denken en experimenteren met bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren. 

ACTUELE OPDRACHTEN

Leerplaats voor beginnende burgemeesters
Een achtdaags leiderschapstraject, ‘het initiatief’, voor beginnende  burgemeesters, in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters. Doel van Het Initiatief is dat burgemeesters in de eerste hectische periode een plek vinden waar ze hun vragen en dilemma’s kunnen voorleggen, kunnen reflecteren op hun handelen, met ‘lotgenoten’ de belangrijkste uitdagingen van het burgemeestersambt kunnen verkennen en kunnen leren van elkaars ervaringen. Nagenoeg alle beginnende burgemeesters doen hier aan mee. Twee a drie keer per jaar start  een nieuwe groep.

Luister hier naar de Radio 1 reportage over het burgemeestersklasje.

Leergang bestuursadvisering

Samen met bestuursadviseurs in de gemeente Den Bosch heb ik een tweedaagse leergang bestuursadvisering ontwikkeld. De eerste dag verdiepen we ons in de wereld van de bestuurder en de tweede dag in die van de ambtelijk adviseur. Zelfs mensen die al 22 jaar bij de gemeente werkten zeiden: ‘ik heb me nooit gerealiseerd dat het zo werkt voor bestuurders..”. 

Leerplaats procesmanagement
Een  ontwikkel- en leertraject van de Provincie Utrecht, samen met de deelnemers vormgegeven, waarin wordt geëxperimenteerd, gedeeld, gereflecteerd en geleerd. Kern hierin is hoe de provincie samen met gemeenten, organisaties en belanghebbenden constructief en geinspireerd kan werken aan gedeelde opgaven.
Download hier: mijn onderzoek (2018) naar de Nederlandse burgemeester!

Wat onderscheidt de burgemeester van een andere Nederlander? Waarom gedijt de een beter dan de ander in het ambt? Samen met BMC en Birkman.nl analyseerden we 121 Birkmanprofielen (persoonlijkheidprofielen) van burgemeesters. Het onderzoek biedt interessante inzichten op verdere professionalisering. Download hier:wie is de nederlandse burgemeester publieksversie

Werksessies gemeenteraden: nieuw aanbod

Ontwikkeld in samenwerking met de Beuk.
FLYER

Leren en ontwikkelen

Ontwikkelen van leertrajecten, vaak als hulpmiddel in het zoeken naar andere of nieuwe rollen. Ik maak graag games (in allerlei vormen) en gebruik inzichten uit de neurospychologie om leren en ontwikkelen te bevorderen. 

MEER INFO

w

Procesbegeleiding

Begeleiden van het goede gesprek. Bijvoorbeeld tussen burgers en overheid, over de inrichting van het stationsplein in Den Haag of over de toekomst in Hilversum. Maar het kan ook gaan over samenwerking tussen twee directieleden in een nonprofit organisatie of tussen twee organisaties die moeite hebben elkaar te vertrouwen.

MEER INFO

Coaching

Begeleiding en coaching van bestuurders en teams. Ik werk o.a. met de Birkman methode en beeldcoaching voor het vergroten van zelfinzicht.  Het kan een start/onderdeel vormen van een individueel coachingstraject of een teambegeleiding.

MEER INFO

BLOG

Columns, beschouwingen, analyses

De geheimzinnige algoritmes in ons denken

We kunnen allemaal wel zo bibberig doen over de overname van algoritmes, maar dan gaan we ervan uit dat wij rationele wezens zijn en dat de mens zo zuiver kan denken.Maar dat is helemaal niet zo!! Ons denken is totaal vervormd en nog erger we hebben het niet...

Lees meer

Focus op integriteit jaagt debat over democratie aan

Als je zeker wil weten dat het nooit meer goed komt tussen jou en een ander heb ik een tip: beschuldig hem/haar ervan niet integer te zijn. Als je dat doet raak je de meesten van ons rechtstreeks in zijn of haar waardigheid. Zelfs een beruchte crimineel liet laatst in...

Lees meer