Annemiek Meinen

Annemiek Meinen

 

-BIOGRAFIE

Ik ben van huis uit andragologe (studie van de veranderkunde) en dat betekent dat ik heb geleerd vanuit verschillende niveaus te kijken: micro, meso en macro.
Ik begon mijn werkkring (eind jaren 80) in de wereld van de (jeugd-)zorg waar ik samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, politie, artsen en gemeenten initieerde en ondersteunde om de hulp/opvang voor geweldslachtoffers te verbeteren. Daar raakte ik steeds meer geboeid in samenwerkingsprocessen: waarom werkte het op de ene plek wel en op de andere niet? Ik schreef er twee boeken over.
Vanaf 1995 werk ik als organisatieadviseur en procesbegeleider/coach aan veranderopgaven bij maatschappelijke organisaties en in het lokale bestuur. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de vraag waardoor we als mens wel en niet veranderen en wat daarbij helpt. In het zoekproces hiernaar ben ik geïnspireerd geraakt door inzichten vanuit de neuropsychologie over de werking van ons brein en in de TransActionele Analyse. 

Om meer grip te krijgen op persoonlijke verschillen (en de uitwerking daarvan op leren en ontwikkelen en samenwerkingsprocessen) heb ik “Birkman”  ontdekt als een zeer goed en inzichtelijk instrument.
Vanaf 1995 werk ik als organisatieadviseur, procesbegeleider en trainer (ik werkte daarvan 14 jaar bij de Beuk en 5 jaar bij BMC). Sinds 2015 ben ik als zelfstandig organisatieadviseur lid van de coöperatie de Beuk.

In mijn vrije tijd speel ik saxofoon in een straatorkest, waarin ik leer luisteren, improviseren en genieten van samenspel.

-Door de school voor coaching ben ik opgeleid als coach. Ook ben ik opgeleid in (video-) interactieanalyse door HCO.

-Sinds 2007 ben ik gecertificeerd door de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) als Certified Management Consultant (CMC).

-In 2012 ben ik opgeleid als facilitator van Large Scale Interventions voor interactieve verandering en participatie door de Society for Organisational Learning.

-In 2014 ben ik gecertificeerd als Birkman Consultant.

-In 2017 heb ik level 3 behaald voor het werken met Deep Democracy in besluitvormingsprocessen.

-In 2020 Afronding jaar 1 Transactionele Analyse: management en organisatieontwikkeling bij de TA-Academie

-2022/2023: Jaar 2: coaching en counseling op basis van Transactionele Analyse bij de TA-academie

Annemiek Meinen is aangesloten bij de Coöperatie De Beuk Organisatie Advies. De Beuk bestaat uit een kring van zelfstandige professionals die met elkaar kennisdelen, producten ontwikkelen en elkaar scherp houden via intervisie.

 

Annemiek Meinen is Certified Management Consultant (CMC). CMC is voor organisatieadviseurs een kwaliteitskeurmerk met een wereldwijd erkende status.

Organisatieadviseurs met een CMC-certificaat..
• hebben tenminste vijf jaar aantoonbare advieservaring en kunnen complexe adviesopdrachten aan;
• werken structureel aan hun professionele ontwikkeling (permanente educatie);
• worden periodiek getoetst voor hercertificering (op professionele reflectie, inhoudelijke verdieping en professionele ontmoeting);
• houden zich aan de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en zijn daarop aanspreekbaar. 

Gecertificeerd Birkman Consultant: www.birkman.nl