LEREN & ONTWIKKELEN

Leren en ontwikkelen is de kern van veranderen. Inzichten doen we overal op. Maar ik merk dat we soms zo hard doorrennen dat we vergeten al onze inzichten te laten indalen, en te verbinden aan nieuw gedrag. Terugvallen op gewoontegedrag, op wat we al kennen, is sterk. Als we dat willen doorbreken en ons echt willen ontwikkelen dan moeten we daar ruimte voor maken.
Leren betekent voor mij een vrijplaats creëren. Een plek hebben waar je met elkaar kan onderzoeken wat nodig is. Mijn rol is dat mogelijk te maken en daar waar nodig inspiratie toe te voegen.
Spelen en gamen helpt daarbij! In spel kan je je laten gaan, open ontdekken, elkaar uitdagen en lachen. Tegelijkertijd komen door het spel zaken aan het licht die anders verborgen blijven.
Ik bedenk graag nieuwe werkvormen, spellen en audits.
Trainen kan een onderdeel zijn in de vrijplaats voor leren. Deze zijn altijd toegespitst op de specifieke behoeften en leerstijlen van de deelnemers.

Vrijplaats voor leren

 • Creëren van een sfeer van vertrouwen als basis voor de zoektocht
 • De deelnemers bepalen de (inhoudelijke) agenda
 • Werken met eigen vragen en dilemma’s die we mbv creatieve en intervisie technieken bespreken
 • Aandacht voor morele dilemma’s (integriteit) en het ontwikkelen van een afwegingskader gebaseerd op waarden
 • Gedeeld eigenaarschap van de deelnemers: delen van kennis en ideeën
 • Uitproberen van nieuwe inzichten op elkaar
 • Inspiratie bieden ahv lectorettes/film/muziek of externe sprekers.

Soorten leer-en ontwikkeltrajecten

 • Rolontwikkeling in een veranderende organisatie en samenleving
 • Management/MD trajecten
 • Rol-en leiderschapsontwikkeling beginnende burgemeesters
 • Professioneel adviseren (bijvoorbeeld in de rol van bestuursadviseur, intern organisatieadviseur)
 • Procesbegeleiding (bijvoorbeeld bij overheidsparticipatie)
 • Rolontwikkeling van raadsleden. Zie aanbod

Annemiek verstaat de kunst om op een heel natuurlijke wijze de leervraag samen te brengen met haar kennis en vaardigheden en deze ook in het ontwikkeltraject flexibel in te zetten.

Het ontwikkeltraject  voor de rol gebiedsmakelaars werd zo opgezet dat opgaven uit de praktijk en persoonlijke leerdoelen leidend werden. Een half jaar lang kregen iedere maand twee deelnemers de taak om samen met Annemiek de volgende ontwikkel dag in te vullen. Het effect van deze aanpak was dat de hele groep na een ontwikkel dag geïnspireerd en met nieuwe inzichten naar huis ging en het geleerde ook merkbaar toepaste. Organisch opgezet, veel ruimte voor leren, reflecteren, onderzoeken, experimenteren, oefenen en persoonlijke accenten.

Maryann Glorie

Programmamanager, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Provincie Utrecht