Woensdag 3 april heb ik mijn boek op het jaarcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters overhandigd aan 80 burgemeesters. Download hier! Het is een praktisch werkboek waarin burgemeester en hun gesprekspartners kunnen onderzoeken waarom bepaalde vraagstukken hen zo bezig houden en vooral ook wat kan helpen in het oplossen daarbij. Dit boek is het resultaat van 13 jaar in gesprek zijn met burgemeesters, in ‘klasjes’ met net gestarte burgemeesters, in intervisies en tijdens coachingsgesprekken. De papieren versie van het boek is te bestellen in de webshop van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters: https://www.burgemeesters.nl/publicaties/shop/.